fbpx HVAD SIGER LOVEN OM BRANDSIKKERHED? | Firetek

HVAD SIGER LOVEN OM BRANDSIKKERHED?

Bygningsreglement 2018(BR18)

Drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved bygningen skal ske, så det sikres , at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele bygningens levetid, jf. § 82.

DKV planer (drift, kontrol og vedligehold)

DKV planer skal udarbejdes for alle bygninger nye som gamle, §144

BR18 Kapitel 7:
7.1.4 Vedligeholdelse af passiv brandsikring
Kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af passiv brandsikringstiltag kan primært udføres som beskrevet i detailbeskrivelser.
Disse vil imidlertid ikke på alle områder være udtømmende, og derfor er det vigtigt at der samtidig sikres, at de passive brandsikringstiltag overordnede funktionsduelig.

7.1.5 Årligt eftersyn:
Bygningens passive brandsikring skal mindst en gang årligt efterses og evt. skader skal udbedres:
• Brandsektions og brandceller adskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og brandlukninger er intakte.
• Brandisolering og brandlukninger af kanaler og rørføringer.

Kanalholmen 16N
2650 Hvidovre

Tlf: 28 26 92 89