fbpx Røgtest | Firetek

Får I klager over lugtgener fra beboere i lejlighedskomplekser?

Det er blevet et større og større problem med lugtgener fra underbo og naboer, men med avanceret teknologi og en meget lille investering kan dette problem løses.

 

Hvordan vandrer røg og lugt mellem lejligheder?

Gener fra madlugt og tobaksrøg er mest hyppige i etageejendomme, hvor lugten fra en underbos rygning eller madlavning kan sive op til overboens lejlighed til gene for de udsatte beboere. Men hvad værre er, kan der også sive røg op gennem etageadskillelsen, hvis brand opstår og når man det ikke i tide vil man kunne risikerer at dø af kulilte forgiftningen.

Som udgangspunkt trænger røg og lugt ind alle steder, hvor der er den mindste åbning. Lugt fra mad og tobaksrøg kan således komme ind gennem:

• Sprækker og revner i trægulve.

• Sammenføjninger mellem vægge og gulve.

• Brevsprækker og mellemrum mellem døre og karme.

• Trappeopgange og etageadskillelser, f.eks. gennem hulrum eller sprækker i loft (gulv).

• Sprækker ved gennemføringer, f.eks. vandrør, luftrør og radiatorrør, fordi gulvet ikke slutter tæt.

• Utætheder i gulvet ved ledningsgennemføringer, f.eks. netkabler og el ledninger.

 

Lugtgener der breder sig skal man tage alvorligt – det er en advarsel om at røg fra en brand også kan brede sig til fare for liv og helbred.

 

Få lavet en effektiv og billig røg test der viser hvor problemet er og få samtidig et tilbud på hvor lidt det koster at få tætnet røgens/lugtens adgangsveje til de plagede lejligheder.

 

Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak og få gjort op med problemet en gang for alle.

 

 

Kanalholmen 16N
2650 Hvidovre

Tlf: 28 26 92 89